Игра на Доверие

игра на доверие постер

Всяка игра има правила. Ти избираш дали да ги спазваш.

„Игра на доверие“ проследява личните истории на майка и дъщеря – Даниела и Елена. За няколко десетилетия времената, в които всяка от тях изживява своята младост, се променят, обществото също. И двете обаче трябва да се изправят срещу насилието, прикрито зад маската на добрите намерения. Съдбите им са колкото различни, толкова и неразривно преплетени, а залогът е собствената им свобода.

 

Яна Маринова, Луиза Григорова, Владимир Зомбори, Пламен Манасиев, Александър Димов и др.

Play Video about игра на доверие постер